Een kind zonder soldaatjes

Onze jongste zoon Ellis is ziek. Het kon niet gewoon goed gaan met nummer drie*. We hebben dat aan niks verdiend. Pech met grote P, meer niet. Het is wat het is -‘tiwatati’. Ik heb er hier eerder nog niet over verteld terwijl we de diagnose nu een jaar kennen. Ellis lijdt aan auto-immune neutropenie of AIN.

Wat houdt de ziekte in?
AIN is een immunologische ziekte waar hij –normaal- zal uitgroeien. Ellis heeft een zwaar tekort aan neutrofielen: een specifieke soort witte bloedcellen die ons beschermt tegen slechte bacteriën. In kindertaal: er vechten zo goed als geen soldaten in zijn lichaam. Zijn beenmerg produceert de neutrofielen wel, maar zijn lichaam breekt die broodnodige cellen af (= auto-immuun). Burgeroorlog in zijn lijf dus.
Er bestaan medicijnen die de aanmaak van neutrofielen in het beenmerg stimuleren. Na een punctie bleek zijn beenmerg gezond, dus wordt dit gedoe van inspuitingen en metingen vermeden. Neutrofielen worden in het labo manueel geteld. Bij minder dan 500 van die cellen is het lichaam extreem vatbaar voor infecties. Helaas telde zijn bloed nooit meer dan dit aantal. Wat wij kunnen doen, is onze zoon zoveel mogelijk afzonderen van bacteriële broeihaarden: indoorspeeltuinen, zwembaden, drukke plaatsen, zieke mensen en … de opvang. Hij ging slechts drie maanden naar de onthaalmoeder, sinds vorige zomer is hij altijd thuis of bij oma. Bij koorts moet zijn bloed gecontroleerd worden, een ritje heen en niet altijd meteen terug richting ziekenhuis. Gelukkig bleven de opnames beperkt, want we zorgen goed voor hem.
Maar het is vaak lastig leven. We vinden het spijtig voor hem dat hij het entertainment van leeftijdsgenootjes moet missen. Moeilijk ook om zelf de opvang voor Ellis te organiseren. Maar het lukt: we puzzelen en maken compromissen. Mensen kiezen om te werken en worden soms gedwongen thuis te blijven. Onze maatschappij heeft daar te weinig begrip en vooral oog voor. Bij onze mutualiteit (CM) polste ik vorige zomer of zij ons wat konden ondersteunen in de zorg voor onze zieke zoon. Mochten we af en toe kunnen rekenen op de dienst Skoebidoe (een dag per week bijvoorbeeld) dan zou dat ons een meer comfortabele balans geven tussen werk en privé. Helaas: geen reddingsboei. Ellis is niet ziek genoeg om van de opvang voor chronisch zieke kindjes te genieten en anderzijds is hij te langdurig ziek om Skoebidoe in te schakelen. Ik pleit voor bredere zorg voor chronisch zieke kinderen. Wat wij meemaken is peanuts, gezinnen met grotere zorgenkindjes missen vaak hoekstukken om de zorgpuzzel te leggen.

Ik vond een grote Facebookgroep ‘neutropenian moms’. Vooral Amerikaanse moeders delen er hun ervaringen en ventileren, de Amerikaanse overdrive neem ik er bij. Toch is het fijn gelijkaardige verhalen te lezen. We blijven rustig, maar hopen dat Ellisje dit langzaam toch ontgroeit zodat hij in april de peuterklas op stelten kan zetten. Zonder soldaatjes. Met voldoende vechtlust. Go Ellis!

Ken jij iemand met een kind met dezelfde diagnose of zit je er zelf in? Laat het me zeker weten!

Ook leraars willen (met plezier) werken

Stel dat ik de minister van onderwijs zou ontmoeten, wat zou ik haar zeggen?

Beste minister Crevits

Dé leraar komt opnieuw in de schijnwerpers, want u pleit ervoor om het beroep van dé leraar als een zwaar beroep te erkennen. Zo kunnen leraren eerder met pensioen. Ik ben boos. Ik moet me alweer verdedigen terwijl ik geen vragende partij ben voor wat u nu op tafel legt.
Dé leraar bestaat niet. Het onderwijs omvat een heterogene hoeveelheid aan soorten functies en persoonlijkheden. Een kleuteronderwijzer oefent bijvoorbeeld een andere job uit dan een professor aan een universiteit; een waaier aan nuances kleuren onderwijsmensen. Ik ben een vastbenoemde leerkracht in een aso-school. Wat ik u en de rest van de buitenwereld absoluut niet wil verkondigen, is hoeveel tijd er in mijn job kruipt. Dat lijkt niet van waarde in dit debat, want ik heb evenveel collega’s die in het onderwijs wel een luxejob gevonden hebben van weinig werkuren en veel vakantie. Het verschil tussen die twee groepen vat ik in één woord samen: passie! Die gedrevenheid is evenwel geen noodzakelijke voorwaarde voor een carrière in het onderwijs.

Het tweede strategische doel in uw beleidsnota is het garanderen van voldoende, deskundig en gemotiveerd onderwijspersoneel. De niet-bindende toelatingsproef voor lerarenopleidingen zou zeker een belangrijke opstap naar dit doel kunnen betekenen. Ik wil meer stagiairs die zich kunnen inloggen op het schoolnetwerk omdat ze de gebruikersnaam stagiair correct schrijven. Hoe concreet is die toelatingsproef ondertussen?
Verder wilt u een professionelere, uitdagendere en gevarieerdere onderwijsloopbaan realiseren. Onderwijs moet een aantrekkelijke werkgever in de ‘war for talents’ zijn. Elf jaar sta ik voor de klas. De uitzonderlijke talenten – mensen die hun vak overstijgen door zich vol overgave (en zonder zuchten) voor vakoverschrijdende projecten, schoolfeesten en -reizen, leerlingenraden etc. te engageren- zag ik in die tijd met mondjesmaat de ploeg versterken. Hoe zorgt u ervoor dat deze gepassioneerde groep met begeestering en inzet aan de slag blijft in een onderwijsveld dat berust in de gouden kooi van de vaste benoeming?
Een minder vlakke loopbaan garanderen kan alleen met voldoende ondersteuning en kansen tot professionalisering. U verwacht dat de school zich engageert om werk te maken van een cultuur van collectief leren en kritisch reflecteren met de collega’s over de eigen praktijk en ervaringen. Wanneer gaan leraren de deuren van hun klas eindelijk openzetten voor elkaar? Waarom slagen we er onvoldoende in om van elkaar te leren en de muren van onze klaslokalen te doorbreken? Waarom laten we zoveel kansen tot écht en vooral levenslang leren liggen?
Geef leraren meer kansen tot professionalisering door via strikte aanvraagprocedures educatieve verloven mogelijk te maken. Ik volg momenteel de opleiding bachelor lager onderwijs via afstandsonderwijs om mijn onderwijsbevoegdheid en achtergrond te vergroten. De stages vallen bijzonder moeilijk te rijmen met mijn huidige job voor de klas. Wie als bachelor een beleidsfunctie of een lesopdracht aan een hogeschool ambieert, schrijft dat beter op zijn buik. De bagage en de passie wegen niet op tegen het masterdiploma zonder ervaring voor de klas.

Ik ben een gepassioneerde leraar en wil met plezier even lang werken als de rest van mijn landgenoten. Maar hoe kunt u mij garanderen dat ik deze job nog met plezier kan blijven doen? Hoe helpt u mij concreet mijn vlakke loopbaan te doorbreken? Geef mij collega’s die windmolens zijn in het vernieuwen van ons onderwijs. Maak ons beroep opnieuw aantrekkelijk! Schaf de vaste benoeming af en maak er eindelijk een échte ‘war of talents’ van.

De échte leraar van het jaar

Geregeld kom ik een oud-leerling tegen, altijd fijn te vernemen welk pad ze zijn ingeslagen. Soms is dat eerder verrassend, want je had in hen iets anders gezien. Bilal, Khalid, Salah, Ibrahim of Najim dat zijn ook oud-leerlingen – van collega’s uit de hoofdstad.

Een oud-leerling op internationale opsporingsberichten zien prijken, hoe zou dat voelen? Als leraar bewandel je samen met jonge mensen het begin van dat pad. Je fungeert als hun GPS, op basis van hun interesses en talenten reik je hen richtingen aan die ze uit kunnen. Je geeft hen achtergrond, creëert referentiekaders waarop ze kunnen terugvallen. Maar wat als blijkt dat ze compleet andere, duistere routes nemen?

Ik denk vaak -en meer dan ooit- aan de leraar in de grootstad. Wie ben ik om een mening te hebben over hoe radicalisering moet worden aangepakt? Wie ben ik om te oordelen over de uitval van heel wat allochtone jongeren in ons reguliere onderwijs? Wie ben ik om te zeggen dat je nooit mag opgeven in het blijven richting geven? Ik, een leraar van zoveel kansrijke jongeren.

Tonnen respect heb ik voor alle collega’s die voor veel grotere uitdagingen staan dan het behalen van hun leerplandoelen. Het kost ongetwijfeld veel energie om dagelijks jonge mensen (en hun ouders) uit uiteenlopende werelden samen te brengen in hun gemeenschappelijke zoektocht naar kennis en zingeving.

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” (N.Mandela). Ik hoop dat men niet verder bespaart op onderwijs, het is de motor van onze samenleving. En als je de motor niet meer smout, dan zal het rijtuig blijven haperen.

Leraar van het jaar? Dat is elke leraar die in wit noch zwart denkt, maar in alle mogelijke kleuren. #onderwijswerkt

 

education

Eeuwige rust

Zelden kom ik er nog. Bij Scott. In de weken na zijn dood zat ik geregeld in het gras voor zijn graf. Normale moeders dromen geregeld weg als ze hun wolkje in slaap wiegen. Ik zocht zijn plekje op om alles weg te huilen. Ik geloof dat hij is waar ik ben, dat troost. Daardoor dat ik nu minder nood heb aan een bezoekje dan toen. De weg naar dat inzicht is lang, maar precies blijvend.
Misschien denk ook jij wel eens over de dood. Misschien ook niet, want de dood is een raar beestje dat liefst goed op slot in een doosje wordt bewaard voor later… maar wat als later eerder komt? Voor mezelf dacht ik altijd dat ze me maar beter cremeren en dan in een kleurrijke urne alsnog begraven. Zoiets. Scott leerde me opnieuw iets over dit leven en vooral over het einde ervan.
Toen hij stierf, stonden wij snel voor de keuze van begraven of cremeren. Zowel David als ik kregen nog kouder bij het beeld van onze kleine baby die verbrand zou worden. Neen, dat was voor ons snel uitgesloten. Hem begraven was het alternatief. Konden we nog kiezen tussen het kinderkerkhof en een grafkelder. Omdat die engeltjes daar voor altijd mogen blijven liggen, opteerden we voor het eerste. Dat idee vonden we heel mooi: eeuwige rust.
Helaas hebben we nu een beetje spijt van onze beslissing. Al ligt dat wellicht aan de staat waarin het nieuwe kinderkerkhofje in Ieper zich bevindt. Een hobbelig en vooral drassig grasperkje verstopt tussen oude, afbrokkelende graven in. Geen paadje ernaar toe. Je moet tussen twee graven in om het plekje te bereiken. Gelukkig staat er nog een prachtige oude eik die zich met z’n takken over die kleintjes ontfermt. Onze toekomst ligt begraven op een plek waar je allesbehalve bij kunt wegdromen. Er zou op z’n minst een paadje kunnen worden voorzien. Misschien wat aangelegd groen, zoals mooie wilde grassen. Ook een toegangspoortje lijkt me mooi, maar het moet zeker niet te klef. Er is toch geen ramp nodig om aandacht te besteden aan de vreselijkste hoek op een kerkhof (en aan het kerkhof in het algemeen)? Wordt hopelijk positief vervolgd…
Scott deed mij inzien dat niet ik moet beslissen over mijn laatste rustplaats, maar wel mijn naasten. Zij moeten de voor hen beste oplossing mogen kiezen om met de leegte om te kunnen. Uiteindelijk maakt dat voor mij niet meer uit in welke vorm ik op aarde blijf. Een beetje raar en akelig, maar uit ervaring heb ik geleerd dat je er best eens over nadenkt. De dood hoeft geen taboe te zijn, maar een deel van het leven.

 

Op naar de lente!

Woensdag sterft hij opnieuw. Vandaag een duidelijke knipoog uit de hemel. Ik weet exact wanneer de laatste échte winter ons land bezocht. 9 maart 2013 was een ijskoude dag met een zon twijfelend over haar aanwezigheid. Sneeuw is voor altijd onlosmakelijk verbonden met kleine Scott.

Drie jaar later gaat het wel. Ja, het gaat. Maar zoeven doet het niet meer. Het gaat, we doen het gaan. We pakken het leven al eens meer vast en omarmen het. Mijn leven uitzitten achter een gordijn van verdriet ligt niet in mijn aard. De kracht van de lach stuwt mij vooruit. Ik heb dromen en ik hol ze achterna. Een derde (+1) kind leek lang mijn ultieme geluk. Maar nu de baby uit Ellis groeit, wordt het duidelijk dat mijn droom daar niet in schuilt. Ik mag nog tien kinderen krijgen, altijd blijft er één te kort. De aanvaarding van het incompleet-zijn blijft lastig.
Soms raak ik nog eens verstrikt in een plots opduikende bol ellende. Je huilt, roept en tiert. En dan rol je de draad verdriet weer netjes op en verstopt ze in de hoop ze nooit nog terug te vinden.  Een kerstviering in december was genoeg om de kathedraal te ontvluchten en eenmaal buiten mijn tranen eenzaam weg te slikken. De geboorte zonder verjaardag in december luidt de tien weken in. De aanloop daar naartoe maakt mij het weekst, het verdriet sijpelt binnen en maakt haar nestje voor de winter.

Vanaf woensdag lonkt een nieuw seizoen. Blik op ontluikende knoppen, op warmere dagen. Net zoals de voorbije jaren ontsnappen we even aan de ratrace en staan stil bij wat belangrijk is. Dit weekend verkennen we Rotterdam (vorig jaar Parijs)!  Ik kijk uit naar de Hollandse happiness en geef er hier dan met plezier een verslagje over. Op naar de lente!

2016-03-07-09.21.49-1.jpg.jpg

img_20151206_170533.jpg

Onderwijs werkt

Het was naar aanleiding van het artikel van vorige week waarin pedagoog Wim Hoste eens moest ventileren over hoe weinig leerkrachten of scholen rekening houden met de werkende mens, dat ik me begon af te vragen hoe het toch mogelijk is dat ons onderwijs steeds met zulke artikels en uitlatingen het nieuws haalt. Toen ik ook de vele lezersreacties doornam, werd ik gewoon erg verdrietig.

Ten eerste ben ik een leerkracht en dus ook een werkende ouder. Alsof het voor leraren zo evident is om opvang te vinden voor hun kroost als oudercontacten tijdens het weekend of
’s avonds plaatsvinden. Wij moeten ons ook wel eens organiseren, maar dat is helaas nooit een argument. Vakantie, weet je wel.
Waarom moet er steevast veralgemeend worden als “de leraar” in het nieuws komt? Dé leraar bestaat niet. Net als op iedere werkplek zijn de werknemers op een school heel divers. Ik som even op.

Je hebt de leraar die ’s morgens ietwat nors en gehumeurd de les begint. En je hebt de andere.
Je hebt de leraar die toetsen klakkeloos uit een handleiding overneemt. En je hebt de andere.
Je hebt de leraar die uw kind de schuld geeft als u als ouder het kaasdoosje vergat mee te geven. En je hebt de andere.
Je hebt de leraar die in het weekend weigert vragen van leerlingen en ouders te beantwoorden. En je hebt de andere.
Je hebt de leraar die  zich geen vragen stelt als een leerling enkel boterhammen met choco eet. En je hebt de andere.
Je hebt de leraar die te frappant aangeeft hoe hard wij die vakantie wel verdienen. En je hebt de andere.

Kunnen wij het vanaf nu alsjeblieft ook eens hebben over de leraar die zich met hart en ziel ontfermt over onze toekomst? Groot of klein. Met of zonder leerproblemen. De leraar die niet denkt in termen van te geven lesuren of vrije dagen, maar de enigszins naïeveling die zichzelf steeds opnieuw tracht uit te vinden – koste wat het kost – om de leerlingen in de klas te verrassen en altijd opnieuw te motiveren. Of het nu om het aanleren van kleurtjes of ingewikkelde wiskundige theorieën gaat. Ik verzeker je, die leraar bestaat ook!

Misschien vind je het fantastisch om foto’s te bekijken van de kroost op de klasblog? En hoe leuk is het niet als uw kind een persoonlijke kerstwens mee naar huis krijgt? De schoolreis die er een was om nooit te vergeten? Of de tranen die zijn gedept toen het gezin uiteen viel? Denk je echt dat wij dat en veel meer klaarspelen in 24 lesuren per week?

Ik roep alle onderwijscollega’s op om niet langer hopeloos in de verdediging te gaan als we weer eens het nieuws halen. Laat ons met z’n allen van binnenuit, vanuit het hart van ons onderwijs, tonen wat wij dan wel waard zijn naast onze vakantie!

Ik voel een nieuwe wind. Voel jij het ook?

#onderwijswerkt

 

Vakantie in Normandië, met airbnb

Juli 2015 ofte zon, zwemmen en ziekenhuis.

De zomervakantie startte op de pediatrie, dat vertelde ik hier. Helaas zijn we naast Frankrijk en Rusland ook nog in Noorwegen aangespoeld. Over het hoe en het waarom wil ik het nu niet hebben. Ellis is oké en dat volstaat.

Gelukkig konden we tussen alle fictieve bestemmingen door, toch ook genieten van het échte Frankrijk, in Normandië. Zeven dagen onderduiken op een rustige locatie, mét zwembad als enige belangrijke faciliteit. We houden niet zo van campings en grote vakantieparken. Vakantie is voor ons of vanalles ontdekken (liefst in bruisende steden) of ons terugtrekken met z’n viertjes weg van alles en iedereen. Rust en privacy zijn grote luxe. Dat laatste was deze vakantie een schot in de roos.
Voor de eerste keer boekten we onze gezinsbestemming met Airbnb. Je huurt een accomodatie bij lokale verhuurders, dat gaat van een extra kamer tot ganse kastelen. Het unieke is dat je meestal bij de mensen thuis of op hun domein verblijft. Een thuisgevoel op vakantie dus.
Grootste pluspunt is dat je goedkoper kunt logeren, want alles gebeurt rechtstreeks met de eigenaars zelf. Vooraleer je effectief kunt boeken, neem je contact op met de verhuurder om je kort even voor te stellen. Na goedkeuring van je reservatie regelt airbnb de betaling en dan spreek je concreet verder af. Ook handig is dat je vaak flexibele aankomst- en vertrektijden hebt.

Wij logeerden in Percy bij Noémie en Mathieu. Een prachtig domein was een hele week ook een beetje van ons. Een toegangspoort met oprijlaan tot aan ons vakantiestekje omgeven door een verwarmd zwembad van 5×10 meter, moestuin, speelcaravan, trampoline, kippenhok …
Fantastisch was het. Intens genoten van de stilte en de mooie tuin. Vasco doopte de caravan van het dochtertje om tot zijn clubhuis. Ik moest hem beloven dat we vanaf nu alleen nog maar naar Normandië op reis zouden gaan. En wie weet… als Ellis wat groter is, keren we nog eens terug naar onze “mansion”.

DSC_0535
DSC_0537 DSC_0634 DSC_0642 DSC_0651 DSC_0667 DSC_0672 DSC_0793 DSC_0806